Prof. Dr. Ebru Tarım (Özyurtseven) Kimdir?

Prof. Dr. Ebru Tarım, Adana Kız Lisesi'nde 1985 yılında başladığı lise öğrenimini 1988 yılında okul birinciliği ile tamamladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı ve 1995 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum branşındaki uzmanlık eğitimini Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD'da sürdürdü ve 1999 yılında tamamlayarak uzman doktor unvanını aldı. 2000 ile 2001 yılları arasında Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde uzman doktor olarak; 2001 ile 2003 yılları arasında Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD' da öğretim görevlisi olarak; 2003 ile 2006 yılları arasında Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD' da Yrd. Doç. Dr. olarak; 2006 ile 2013 Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD' da Doç. Dr. olarak görev aldı ve aynı zamanda  2011 yılında Perinatoloji alanında yan dal eğitimini tamamladı. 2013 yılında Prof. Dr. unvanını alan Dr. Tarım, halen kendine ait kliniğinde hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Ebru Tarım'ın özel ilgi alanları arasında fetal tanısal ve girişimsel ultrasonografi;11-14 hafta Ense kalınlığı ölçümü, gebelik yaşı ve fetal büyümeyi değerlendirmede biyometri, biyofizik profil, 18-23 hafta genetik sonogram, doppler ultrasonografi, amniosentez, kordosentez, koryon villus örneklemesi, multifetal gebelik redüksiyonu, amnioinfüzyon, amniodrenaj gibi işlemler, fetal ekokardiyografi, yüksek riskli gebeliklerin takibi bulunmaktadır. Ayrıca yüksek riskli gebeliklerin takibi ve yönetimi, ıntrauterin fetal tanısal ve girişimsel işlemler, fetal ekokardiyografi ilgilendiği ana hastalıklardır.

Prof. Dr. Ebru Tarım branşı ile ilgili olarak çok sayıda ulusal ve uluslararası kursa katılım sağlamış; dergilerde editörlük, kurul üyeliği ve hakemlik yapmış; uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda görev almış; kurslar düzenlemiştir. 57 yurtdışı, 44 yurtiçi bilimsel dergilerde yayınlanmış makalesi, 5’i sözel sunu olmak üzere 29 yurtdışı bildirisi ve 3 kitap bölüm çevirisi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ebru Tarım, hem Türk Perinatoloji Derneği hem de Obstetrik ve Jinekolojilk Ultrasonografi Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda Türk Tabipler Birliği; ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) ve Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneğinin de (Delege) üyesidir.

Katıldığı Kurs veya Özel Eğitimler

  • Londra Kings College’da Prof. Kypros Nicolaides’in direktörlüğündeki Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine’de gözlemci olarak çalışma (Mart-Mayıs 2005); monokoryonik ikiz gebeliklerde TTS’de endoskopik lazer cerrahisi, lazerle intrauterin kord oklüzyonu, feto-amniotik shunt, amniopatch uygulaması gibi yeni güncel uygulamalarının gözlenmesi.
  • Aynı merkezde Prof. Lindsey Allan fetal ekokardiografi konusunda çalışmalar
  • Fetal Ekokardiyografi sertifikasyon kursuna katılım; Londra, Kings College, Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, (Ocak 2006)
  • FMF Advanced Ultrasound Course-Londra (Direktör: Prof.Dr.Kypros Nicolaides) (Kasım 2008)
  • Türk Jinekoloji ve Obsteri Derneği Tıbbi Uygulamalara İlişkin Uyuşmazlıklarda Bilirkişilik kursu (17–18 Nisan2010)
  • FMF Advanced Ultrasound Course-Londra (Direktör: Prof.Dr.Kypros Nicolaides) (Aralık 2015)
  • ISUOG Anomalilerin Ultrasonografi ile erken tanısı-Londra (Direktör: G.Malinger-K.Bilardo)(Mart 2016)