Normal Doğum

Doğum eylemi rahimde kasılma ve rahim ağzında açıklık ile birlikte seyreden  fizyolojik bir süreçtir.

 Ancak bu süreç içerisinde eylemin gerçekleşmesi 3 ana unsura bağlıdır.

  1. Etkin ağrıların olması
  2. Annenin pelvik yapısının uygun olması
  3. Bebeğin doğum pozisyonunun ve kilosunun doğuma uygun olması


Bu 3 durumdan herhangi biri uygun olmadığında normal doğumun seyrinde problemler olabilir. Bazı durumlar önceden kestirilemez ancak doğum eyleminin takibi sırasında ortaya çıkabilir.

Doğumun 3 evresi vardır. Bu evreler:

1.Evre :  Latent faz ve aktif faz olarak ikiye ayrılır.Bu dönemin temel özelliği rahimdeki kasılmalara eşlik eden rahim ağzında açılmaların olmasıdır. Bebeğin başı da aşağıya doğru iner. Bu evre ilk gebeliklerde ortalama 10 saat iken, sonraki gebeliklerde  6 saattir.
2.Evre: Rahim ağzının tam açılmasından bebeğin tamamen doğmasına kadar geçen süreci ifade eder. İlk gebeliklerde ortalama 2 saat, sonraki doğumlarda 45 dakikadır.
3.Evre: Bebeğin tamamen doğması ile bebeğin eşinin (plasenta) atılmasına kadar geçen süreçtir. 5- 30 dk kadar sürer.

Normal doğum eyleminin başlaması etkin kasılmalarla olur. Etkin kasılmalar, her 2-4 dk. da bir düzenli aralıklarla gelen, 30-90 sn. süren ve rahim ağzının açılmasına neden olan kasılmalardır.

Epizyotomi (doğum kesisi, dikişli doğum)  

Doğum esnasında annenin vajina ve perine bölgesinde meydana gelecek kontrolsüz yırtılmaları önlemek, doğum sonrası mesane ve barsaklardaki sarkmalara engel olmak ve bebeğin başının çıkışını rahatlatmak için doktorunuz tarafından doğum sırasında yapılan kontrollü kesidir.

İki şekilde yapılabilir:

1.Orta hat üzerinde (median)   
2.Yana doğru (mediolateral)
 
Normal doğum sonrası 24 saat hastanede gözlem altında tutulmanız uygundur.