İlk 3 Ayda Ultrasonografi

İdeal gebelik takibi 6-7 haftalarda düzenli gebelik kesesi, fetusun ölçülerinin gebelik haftası ile uyumlu olup olmaması ve düzenli kalp atımlarının ultrasonografi ile izlenmesi ile başlar

Gebeliğin 11-14 haftalarında

Bebeğin boyu ve ense kalınlığının ölçümü-  Bebeğinizin baş popo mesafesi 45-85 mm arasındadır. Ense kalınlığı arttıkça bu hastalıkların görülme olasılığı da artmaktadır. Ense kalınlığının ölçümü haftalara göre değişir.

Bu ölçüm normal sınırlardaysa (<95 persentil) doktorunuz tarafından kombine test istenir. Kombine testte bebeğe ait plasentadan salgılanan PAPP-A ve serbest hCG hormonları bakılır. Anne yaşının da dahil edildiği bu test ile bir risk hesaplaması yapılır. Bu testte risk saptanan hastalarda ileri testler yapmak uygundur.

Bu dönemde büyük organ anomalilerinin bir kısmı saptanabilir.


Gebeliğin 18-22 haftalarında ayrıntılı fetal muayene yapılmalıdır. Bu muayenede bebeğin kalp atımı, gebelik haftası ve büyüklüğü, Plasentanın (eş) görüntüsü ve bebeğe ait sistemler ultrasonografi eşliğinde detaylı incelenir.

Bu muayenede bebeğin:

  • kafa beyin,
  • yüz
  • boyun,
  • kollar ve bacaklar,
  • kalp, göğüs kafesi,
  • böbrekler, idrar kesesi,
  • omurga, karın ön duvarı,
  • göbek kordonu
  •  plasenta (eş) yerleşimi,
  • amniyotik sıvı ve rahim ağzı değerlendirmesi yapılır.

Gebeliğin 28-32.haftalarında

Fetusun büyüme ve gelişimi değerlendirilir.  Bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısına bakılır.  Beyin, barsak, böbrek, kemik gibi organlara ait bazı gelişimsel anomaliler bu haftalarda saptanabilir.

Gebeliğin 36-38.haftalarında

Fetusun büyüme ve gelişimi değerlendirilir.  Bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısına bakılır. Bebeğin rahim içindeki pozisyonu doğum şekline karar vermede önemlidir.

4 boyutlu Ultrasonografi

Fetal ekokardiyografi