Fetüse ait riskler

  • Yaşamla bağdaşmayan anomalilerin tespiti
  • Kromozomal ve genetik hastalıklar için tanısal testler amniyosentez, koryon villus örneklemesi)
  • Gelişme geriliği olan bebeklerin takibi ve doğum zamanlamasının planlanması
  • Rh/rh uyuşmazlığı durumlarında anne karnında fetusa kan verilmesi
  • Doğum sonrası fetal cerrahi gerektiren durumlarda ailenin bilgilendirilmesi ve doğumun planlanması
  • Fetüse ait gelişimsel problemlerin tanı ve yönetimi