3.İzlem (28-32 hafta)

Bu muayenede gebeliğin sizde meydana getirdiği olumsuz durumlar- bacak krampları, mide ekşimesi, kaşıntı gibi- sorgulanır. Gerekli görülürse kan ve idrar tetkikleri yapılır.

Ultrasonografide fetusun büyüme ve gelişimi değerlendirilir. Bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısına bakılır. Beyin, barsak, böbrek, kemik gibi organlara ait bazı gelişimsel anomaliler bu haftalarda saptanabilir.