1.İzlem (İlk 14 hafta)

İlk muayene her zaman en önemli muayenedir.

Bu muayeneye gelirken son adet tarihi ve kan grubunuzu biliyor olmanız istenir.

Bu muayenede

 • Önceki gebelikler bilgileriniz, alışkanlıklarınız (sigara gibi)
 • Sizde ve ailenizde önemli hastalıklar, geçirdiğiniz ameliyatlar, devamlı kullandığınız ilaçlar, mevcut gebeliğinize ait olası yakınmalarınız sorgulanır.
 • Fizik muayeneniz yapılır.
 • Boy - kilo (vücut kitle indeksi hesaplaması) ve tansiyon ölçümü
 • Laboratuar istemleri (Kan ve idrar tetkikleri)
 • Ultrasonografi ile gebeliğin değerlendirilmesi (boy, Son adet tarihi ile uyumu, çoğul gebelikler)

11-14 Haftalar Arasında Ultrasonografi İle Ense Kalınlığı ve Kombine Test

Bebeğin boyu ve ense kalınlığının ölçümü

Ense kalınlığı Down sendromu gibi kromozomal hastalıklarda, kalp ve iskelet anomalilerinin bir kısmında, bazı genetik hastalıklarda artmaktadır. Ense kalınlığı arttıkça bu hastalıkların görülme olasılığı da artmaktadır. Ense kalınlığının ölçümü haftalara göre değişir.

Bu ölçüm normal sınırlardaysa (<95 persentil) doktorunuz tarafından kombine test istenir. Kombine testte bebeğe ait plasentadan salgılanan PAPP-A ve serbest hCG hormonları bakılır. Anne yaşının da dahil edildiği bu test ile bir risk hesaplaması yapılır. Bu testte risk saptanan hastalarda tanısal testler yapmak uygundur.

İlk 14 Hafta İçin Tavsiyeler

 • 1. Bulantı ve kusma sıkça görülen rahatsızlıklardandır. Ancak ciddi kilo kaybı, halsizlik, her yediğini kusma boyutlarındaki problemler ilaç tedavisi hatta hastanede gözlemi gerektirebilir.
 • 2. Kanama her durumda acildir o nedenle miktarı ne olursa olsun acile başvuruyu gerektirir.
 • 3. Demir eksikliğine bağlı anemi (kansızlık) tespit edilirse demir tedavisine başlanır.
 • 4. Bu dönem organ oluşum ve gelişimi için oldukça kritiktir. O nedenle ilaç kullanımı ve radyasyon konusunda hassas olunmalıdır.
 • 5. Özellikle idrar yolu enfeksiyonları tespit edildiğinde tedavi edilmelidir.