Üç ya da Dört Boyutlu Renkli Ultrasonografi

En, uzunluk ve derinlik boyutlarını içeren 3 boyutlu (uzaysal) görünümün eş zamanlı olarak (“real time özelliği”) bir monitörde görüntülenmesine olanak sağlayan en son teknolojik ürünlerdir.

Normalde ultrason cihazı; “prob (tranducer )” adı verilen anneye temas eden uçtan yayılan yüksek frekanstaki ses dalgalarının değişik yoğunluklardaki dokulardan yansıyarak oluşan görüntünün bir ekran üzerine yansıtılması esası ile çalışır.

Geleneksel iki boyutlu ultrasonlarda yansımalar düz olarak gelirken, bu üç boyutlu ultrasonlarda belirli açılarla olmakta ve böylelikle dokular ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilmektedir.

4. boyut ifadesi çekim sırasında, anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu görüntülerinin fotoğraf kareleri gibi eş zamanlı görüntülenip kaydedilmesini ifade etmektedir.

Üç ya da dört boyutlu renkli ultrasonografi gebeliğin erken haftalarında itibaren kullanılabilir. En sık 6-7.aylarda fetal yüzü görüntülemekte kullanmaktayız. Daha ileri haftalarda fetusun gülümseme, kaşlarını çatma gibi yüz mimiklerinibu teknolojiyle yakalayabiliriz. Ancak bilinmelidir ki üç ya da dört boyut görüntüleme hiçbir zaman iki boyutlu ultrasonografi ile karşılaştırılamaz, ancak birlikte kullanıldığında tanı, klinik yönlendirme ve tedavi açısından faydalıdır.