11-14 Hafta Ultrasonografisi

Bu Dönemde Amaç:

  • Fetusun canlı olduğunun teyid edilmesi
  • Kromozomal hastalıkların taranması
  • Majör fetal anomalilerin erken tanısı
  • Çoğul gebelikler, koryonisite tayini

Ultrasonografi teknolojisindeki gelişmelerin yanısıra, artan deneyim ve bilgi birikimi ile 11-14 hafta incelemesi daha popüler hale gelmiştir. Ense kalınlığı ölçümü Down Sendromu taramasının bir parçasıdır.

Bebeğin boyu ve ense kalınlığının ölçümü- Bu haftalarda bebeğinizin baş popo mesafesi 45-85 mm arasındadır. Ense kalınlığı arttıkça kromozomal (özellikle down sendromu) ve organ anomalilerinin (kalp, iskelet ve sendromlar gibi) görülme olasılığı da artmaktadır. Ense kalınlığının ölçümü haftalara göre değişir. Ense kalınlığı ile birlikte fetusta burun kemiği, ductus venosusta a akımı ve trikuspit kapakta (kalp kapağı) regurjitasyon gibi kalp ve kromozomal hastalıklara ait ipuçları aranır.

Ense kalınlığı ölçümü normal sınırlardaysa (<95 persentil) doktorunuz tarafından kombine test istenir. Kombine testte bebeğe ait plasentadan salgılanan PAPP-A ve serbest hCG hormonları bakılır. Anne yaşının da dahil edildiği bu test ile bir risk hesaplaması yapılır. Bu testte risk saptanan hastalarda ileri testler yapmak uygundur.

Bu dönemde büyük organ anomalilerinin bir kısmı (% 40-45’i) saptanabilir. Bunlar sıklıkla kafa-beyin, karın ön duvarı, kol ve bacak anomalileridir.

Bu haftada çoğul gebeliklere ait değerlendirmede yapılabilir. Gebeliğin koryonisite tayini (plasenta ve amniyon keselerinin değerlendirilmesi) bu haftada önemlidir.