Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1. E. Tarım, H. Kıyıcı, EB Kıllıcadağ, T. Bağış, S. Erkanlı, E. Kuşçu

“Postmenopozal Kadınlarda 3 Farklı Hormon Tedavisinin Vajinal Mukoza Üzerine Etkisi” Türk İnfertilite Dergisi 10(1):86-91 (2002).

2. E. Tarım, T Bağış, A Tarım, A Pourbahger, EB Kılıçdağ, F Kazancı

“Postmenopozal Kadınlarda Muayene ve Mamografiye Ek Olarak Yapılan Meme Ultrasonografisinin Tanısal Değeri”

Türk İnfertilite Dergisi 10(3):228-234 (2002).

3. E. Tarım, T. Bağış, A. Gökçel, E. Kılıçdağ, S. Erkanlı, E. Aslan, BM Karademir “Tibolone Has Null Effect on Thyroid Function In Postmenopausal Women”

Gynecol Obstet Reprod Med 9:190-192 (2003).

4. E. Tarım, T. Bağış, E. Kılıçdağ, S. Erkanlı, E. Aslan, A. Lembet

“Prediction of Macrosomia From Measurable Maternal Characteristics”

Gynecol Obstet Reprod Med 10:13-16 (2004).

5. E. Tarım, E. Kılıçdağ, T. Bağış, E.Aslan, S. Erkanlı., E. Şimşek, E. Kuşçu

“Are Elevated Homocysteine Levels at 24-28 Weeks of Gestation Risk Factors For Preeclampsia and Intrauterine Growth Restriction”

Gynecol Obstet Reprod Med 11:4-6 (2005)

6. E.Kuşçu, E.Tarım, H. Zeyneloğlu, EH. Duran, S.Batıoğlu

“Sürekli ve Siklik HRT Uygulamasının Kan Yağları Üzerine Etkisi”

Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 7(3):110-114 (1998)

7. H. Zeyneloğlu, E.Kuşçu, E.Tarım, EH. Duran, MH. Ergeneli, S.Batıoğlu

Placental Parameters and Fetal Outcome: Implications on Routine Evaluation of Placental Histology”

T Klin Jinekol Obst 9.31-36 (1999).

8. EB. Kılıçdağ, T. Bağış, E. Tarım, S. Erkanlı, E. Aslan, E. Kuşçu

“Histerektomi veya Ooferektomi Menopozal Kadında Cinsel Fonksiyonu Etkıler mi?”

Türk İnfertilite Dergisi 10(4):288-292 (2002).

9. EB Kılıçdağ, E. Tarım, S. Erkanlı, E. Aslan, T Bağış

“Benign Over Kistlerinde Ultra Düşük Doz Oral Kontraseptifler Ne Kadar Etkilidir?”

Klinik Bilimler&Doktor 10(4):453-7 (2004).

10. T. Bağış, E. Kıllıcadağ, E. Tarım, T. Ergin, A. Gökçel, A. Lembet

“Ramazan ayı ve gebelik: maternal ve fetal etkiler”

Artemis 3(1):42-46 (2002).

11. T.Bağış, E.Kılıçdağ, E.Tarım, A.Gökçel, T.Ergin

“Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Sıklığı”

Türk İnfertilite Dergisi 10(2):142-151 (2002).

12. T. Bağış, E. Kıllıcadağ, E. Tarım, S. Çetintaş

“Endometrial patolojilerin saptanmasında salin sonohisterografinin yeri”

T Klin Jinekol Obst 13.36-40 (2003).

13. T. Bağış, E. Kıllıcadağ, E. Tarım, A. Gökçel, B. Haydardedeoğlu

“İnfertilite Nedenleri Ve Tedavi Sonuçları 119 İnfertil Hastanın Klinik Değerlendirmesi” Türk İnfertilite Dergisi 9(3):215-225 (2001).

14. T. Bağış, H. Zeyneloğlu, E. Kıllıcadağ, E. Tarım, B. Haydardedeoğlu

“Risk Factors For Wound Infection After Antibiotic Prophylaxis In Abdominal Hysterectomy For Benign Conditions”

Gynecol Obstet Reprod Med 9: 37-9 (2003).

15. T. Bağış, E. Tarım, E. Kılıçdağ, A. Gökçel, T. Ergin, A. Lembet

“Paritenin Kemik Mineral Yoğunlukları Üzerine Etkisi: Gebelik Sayısı Düşük Kemik Mineral Yoğunlukları İçin Bir Risk Faktörü Müdür?”

Klinik Bilimler&Doktor 9 (2); 206-210 (2003).

16. T. Bağış, S. Bağış, A. Gökçel, E. Kılıçdağ, E. Tarım, E. Yılmaz

“Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Hormon Replasman Tedavisi ve Alendroate: Kombine Edelim mi?”

T Klin Jinekol Obst 12:504-8 (2002).

17. EB Kılıçdağ, T. Bağış, B. Haydardedeoğlu, E. Tarım, E. Aslan, S. Erkanlı, E. Şimşek İntrauterin İnseminasyon (IUI) Sikluslarında Gebelik Sonuçlarını Etkileyebilecek Prognostik Faktörler

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2(3):223-8 (2005).

18. E.Kılıçdağ, H. Kılıçdağ, E. Tarım, T. Bağış, F.Tiker, F. Yanık

“Oksitosin ve Misoprostol ile Doğum İndüksiyonunun Neonatal Bilirubin Seviyelerine Etkisi” Artemis 2007;8(1):54-7.

19.F.Bolat, T.Canbolat, E.Tarım

Gebelik ile İlişkili Peritoneal Ektopik Desidua (Desiduozis):Morfolojik ve Klinik Değerlendirme

Türk Patoloji Dergisi 2012; 28(1): 56-60

20. E.Şimşek, E.Tarim, C.Iskender, T.Cok

Karın Ön duvarı defektleri; Tersiyer bir merkezde 21 olgunun değerlendirilmesi

T Klin Jinekol Obst 2012;22(2):108-12.

21. A.Parlakgümüş, E.Şimşek, T.Çok, E.Tarım

The relationship between proteinuria in severe preeclampsia and maternal and fetal outcomes

Gynecology Obstetrics&Reprod Med 2012;18(1):7-11

22.Does bleeding affect fetal Doppler parameters during genetic amniocentesis?

Iskender C, Tarım E, Cok T, Kalaycı H, Parlakgümüş A, Yalçınkaya C.

J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014 Jun 1;15(2):100-3

23. İ.Işıklar, EH.Duran, E.Tarım, S.Batıoğlu

Dismenore Etiyolojisini Araştırmada Ultrasonografi Tetkik Zamanlamasının Önemi Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 8.116-118 (1999).

24. E.Tarım, E.Kılıçdağ, T.Bağış, A.Tarım, T.Noyan

“Adneksiyel kitlelerin ayırıcı tanısında Appendiksiyel mukosel: Olgu sunumu’

T Klin J Gynekol Obst: 12;285-287 (2002).

25. E. Tarım, T.Bağış, E.Kılıçdağ, B.Haydardedeoğlu

“Antikoagülan tedavi almakta olan hastalarda over kaynaklı pelvik kanamalar: İki olgu sunumu”

T Klin J Gynekol Obst 12;272-275 (2002).

26. E.Tarım, T. Bağış, A. Tarım, E. Kıllıcadağ, E. Kuşçu.

“Dev paratubal kist”: Olgu sunumu”

İnsizyon 5(1):58-60 (2002).

27. E.Tarım, T. Bağış, E. Bulgan, T. Ergin, E. Kuşçu

”Harlequin Fetus”: Olgu Sunumu

Perinatoloji Dergisi 10(1):38-39 (2002).

28. E.Tarım, T.Bağış, A.Tarım, EB Kıllıcadağ, T.Noyan, F.Kayaselçuk

“İngiunal Endometriozis”:Bir Olgu Sunumu.

T Klin Jinekol Obst 12.184-185 (2002).

29. E. Tarım, E. Kılıçdağ, T. Bağış, S. Erkanlı, E. Aslan, A. Lembet

“Transient Isolated Fetal Ascites in the Second Trimester of Pregnancy”

J Turkish German Gynecol Assoc 5.25-27 (2004).

30. EB. Kıllıcadağ, T. Bağış, E. Tarım, T. Yıldırım, B. Haydardedeoglu.

“Giant Cystic Leiomyoma Mimicking An Ovarian Neoplasm: Case-Report”

Gynecol Obstet Reprod Med 8.235-7 (2002).

31. E. Kıllıcadağ, T Bağış, E. Tarım, F. Kayaselçuk, E. Kuşçu.

“Akardiyak Fetus: Olgu Sunumu”

Jinekoloji ve Obstetri Bülteni 12(2):83-5 (2005).

32. E. Şimşek, E. Tarım, E. Kılıçdağ, Z. Yılmaz, F. Şahin, F. Yanık

“Report of Two Triploidy Cases Mimicking Trisomy 18 with the Second Trimester Triple Marker Screening Test and Ultrasound Findings”

Gynecol Obstet Reprod Med 11:130-2 (2005).

33. S.Erkanlı, K.Çalışkan, T.Bağış, E.Kılıçdağ, E.Tarım, E.Kuşçu

“Acute Gastric Dilatation Complicating Term Pregnancy; a case report”

TJOD Dergisi 2006;3(2):128-30.

34.A.Parlakgümüş, E.Tarım, Ü.Küçükgöz.

"Fetal Akinesia/ Hypokinesia Deformation Sequence (FADS) : Two And Three Dimentional Ultrasound Presentation"

T Klin Jinekol Obst 18(5):336-9 (2008).

35. E.Tarım, F.Bolat

Prenatal Diagnosis and Postmortem Findings of Neu-Laxova Syndrome

J Turkısh German Assoc 2010;11.225-7.

36. E.Tarım, S.Özalevli, T.Çok

Antenatal Appearance of Isolated Intestinal Duplication Cyst: Prenatal Differential Diagnosis and Postnatal Management-

T Klin Jinekol Obst 2010;20(4):258-61.

37. E.Tarım, S.Giray

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRESS) in the Differential Diagnosis of Eclampsia-

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2011;21(3):213-5

38. E.Tarım, C.İskender

Yarık dudak ve damak: Prenatal tanı ve postnatal yönetim

Türk Ortodonti Dergisi- basım için kabul edildi.

39. B.Kuzgunbay, E. Tarım, S. Güvel, Ş. Akın, T. Turunç

Mesaneye invaze plasenta perkreta: Gebelikte gorulen hematurinin nadir rastlanan bir sebebi

Türk Üroloji Dergisi 2011;37(4):372-4.

40. C.İskender, E.Tarım, Ö.Yalçın

Joubert sendromu ve iliskili bozukluklarin ultrasonografi ve manyetik rezonans goruntuleme ile prenatal tanisi

 J Turkish German Gynecol Assoc. 2012; 13(2): 135-138.

41. What is your diagnosis?

Alkaş D, Ozdemir H, Kalaycı H, Cok T, Tarım E.

J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014 Aug 8;15(3):204-5

42. Ventrikülomegali vakalarının ultrasonografik değerlendirilmesi

Hakan Kalaycı, Halis Özdemir, Çağrı Gülümser, Ayşe Parlakgümüş, Tayfun Çok, Ebru Tarım,Filiz Bilgin Yanık

Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):1-5

43. Prenatal dönemde hipolastik sol kalp sendromu tanısı alan hastaların değerlendirilmesi

Hakan Kalaycı, Halis Özdemir, Çağrı Gülümser, Ayşe Parlakgümüş, Tayfun Çok, Ebru Tarım,Filiz Yanık

Perinatoloji Dergisi 2014;22(2):88-92

44. Preterm Eylemin Önlenmesi Amacıyla Servikal Serklaj Uygulanan Hastaların 4 Yıllık Tek Merkezli Sonuçları

Tayfun Çok, Halis ÖZDEMİR, Hakan Kalaycı, Selçuk Yetkinel, Pınar Çağlar Aytaç, Ebru Tarım

Perinatoloji dergisi-Basım için kabul edildi.

45. Sirenomelia: Case Report

Selçuk Yetkinel, Tayfun Çok, Hakan Kalaycı, Halis Özdemir, Pınar Aytaç, Ebru Tarım, Bermal Hasbay

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2015;25(3):217-20